Cita de Cristina Fillat, Group leader (R4)
Conèixer per transformar la vida, les persones i el món cap a un destí millor!

Recerca actual

Problema

Les alteracions al genoma de les cèl·lules sovint originen patologies com el càncer o les malalties genètiques hereditàries. El coneixement precís d’aquests canvis i l’impacte que tenen en la fisiopatologia ajuda a entendre aquestes malalties.

A més, el coneixement de les alteracions genètiques és molt valuós per a la terapèutica, perquè permet generar teràpies innovadores, sovint sofisticades, però altament específiques i que busquen l’eficàcia màxima.

Aproximació

El grup estudia les bases moleculars i cel·lulars del càncer de pàncrees i aprofita aquest coneixement per dissenyar teràpies noves basades en l’ús d’adenovirus oncolítics. Aquests virus són capaços de replicar-se, amplificar-se, desintegrar de forma selectiva les cèl·lules canceroses i d'activar una resposta del sistema immunitari perquè ataqui el tumor. També investiga estratègies terapèutiques noves basades en la teràpia gènica i/o en l’edició gènica, per al tractament de malalties metabòliques hereditàries.

Impacte

El càncer de pàncrees és una malaltia amb un pronòstic molt negatiu: al cap de cinc anys del diagnòstic, només sobreviu un 7% dels malalts. La recerca que duu a terme el grup permet avançar en el coneixement d’aquest tumor, dissenyar i assajar nous tractaments per millorar-ne l’evolució.

Els darrers anys, els avenços en teràpia gènica han aportat tractaments nous a malalties que fins aleshores eren incurables. En aquest sentit, el grup creu que els nous dissenys de teràpia gènica que està desenvolupant contribuiran a donar resposta a algunes de les malalties metabòliques hereditàries.