Cita de Virginia Amador, Junior group leader (R3B)
Coneixem l’atles del genoma del càncer. Ara, el gran repte és conèixer la funció d’aquests errors genètics per entendre’n la relació amb l’evolució, la propagació i la resistència als fàrmacs

Recerca actual

Problema

Les teràpies personalitzades tenen un gran potencial per al tractament de diversos tipus de càncer, com ara els limfomes. Tot i això les resistències (als fàrmacs) continuen sent un problema que cal resoldre. Les cèl·lules normals que hi ha dins el microambient del tumor proporcionen factors que ajuden a les cèl·lules canceroses a créixer i a sobreviure malgrat la presència dels fàrmacs.

La identificació i descripció de nous factors i xarxes de senyalització responsables de l'aparició, la progressió i la resistència als fàrmacs, tant a les cèl·lules canceroses com a les normals en el microambient del tumor, seran fonamentals per al disseny de noves estratègies terapèutiques per als càncers agressius amb recaiguda, com els limfomes.

Aproximació

El grup identifica i descriu els mecanismes moleculars i l'impacte clínic de nous factors oncogènics i vies de senyalització dels limfomes agressius utilitzant eines innovadores de cribatge en mostres primàries de pacients, eines de biologia molecular i cel.lular i mimetitza el microambient tumoral en cocultius 3D. També fa recerca translacional, en què genera models de limfoma en ratolins per provar els tractaments in vivo.

D’aquesta manera pot comprendre millor la malaltia i pot trobar noves dianes per desenvolupar teràpies específiques que beneficiïn els pacients amb limfomes agressius amb recaiguda, molts d’ells incurables fins ara.

Impacte

Els resultats del grup han contribuït a demostrar que, com passa amb els tumors sòlids, el microambient tumoral i el sistema immunitari juguen un paper rellevant en el comportament agressiu i la resposta davant els tractament actuals contra el limfoma de cèl·lules del mantell.

L'objectiu final és traslladar les millors teràpies experimentals als pacients amb limfomes agressius, per millorar-ne la resposta als tractaments i la qualitat de vida. Les aproximacions experimentals també permetran establir nous biomarcadors per estratificar els pacients, fet que es traduirà en una assignació més precisa d’aquests tractaments nous.