Cita de Aleix Prat, Group leader (R4)
Els mars plans no fan mariners hàbils

Recerca actual

Problema

El càncer és una malaltia molt heterogènia, tant a nivell clínic com biològic. En l’última dècada s’ha millorat la supervivència dels pacients amb càncer gràcies a la introducció de teràpies dirigides. Tot i així, encara hi ha malalts que no responen als tractaments actuals o que en desenvolupen resistències. Per tant, cal classificar el càncer en subgrups, identificar-ne biomarcadors predictius de resposta i noves dianes terapèutiques per combatre la resistència als tractaments actuals.

Aproximació

El grup utilitza dades genòmiques i moleculars per guiar el disseny d’assajos clínics i el desenvolupament de biomarcadors (elements que permeten avaluar la resposta a un fàrmac). A partir de models preclínics de càncer estudia mecanismes moleculars de sensibilitat i resistència farmacològica. Tot plegat ha d’ajudar a identificar millors tractaments per als pacients amb tumors sòlids.

Impacte

L'aproximació del grup parteix de les observacions obtingudes en pacients: es traslladen al laboratori, on s'analitzen amb detall per identificar nous biomarcadors i teràpies. Els resultats preclínics prometedors donen lloc a nous assajos clínics, de manera que es retorna a la pràctica clínica on s'explora si aquests resultats prometedors realment són vàlids per als malalts.

Gràcies a aquests estudis el grup espera obtenir tractaments més personalitzats per als pacients amb càncer.