Cita de Sònia Guedan, Junior group leader (R3B)
Tenim el coneixement i les eines per generar teràpies contra el càncer efectives. Caldrà no tenir por a trencar barreres. Posar el pacient al centre. I recordar sempre qui volem ser i on volem anar .

Recerca actual

Problema

La immunoteràpia cel·lular és una teràpia molt efectiva pel tractament d'alguns càncers hematològics. Es basa en la modificació genètica de cèl·lules del sistema immunitari perquè aprenguin a reconèixer els tumors com estranys, el que es coneix com a teràpia CAR-T. 

Tot i que la teràpia CAR-T pot ser curativa en pacients amb alguns càncers hematològics, el seu potencial per curar altres tipus de tumors, com els tumors sòlids, encara no s’ha demostrat. En aquests casos, cal buscar estratègies perquè les cèl·lules CAR-T arribin al tumor, siguin capaces de sobreviure-hi i eliminar-lo.

Aproximació

Per tal d'augmentar l'eficàcia de la teràpia CAR-T, cal entendre les causes que donen lloc a la pèrdua de funcions de les cèl·lules CAR-T i els mecanismes d'escapament del tumor. Al laboratori utilitzem diferents models i tècniques per estudiar les limitacions de les teràpies CAR-T.

En segon lloc, utilitzem l'enginyeria genètica per afegir o eliminar gens a les cèl·lules CAR-T, per tal que aquestes siguin més potents i més segures. Aquestes modificacions poden incloure l'adició d'un segon receptor CAR, la modificació dels CARs per afegir-los-hi més característiques, o l'ús de tècniques d‘edició gènica.

Impacte

Estem generant cèl·lules CAR-T duals capaces d'atacar els tumors hematològics per dos punts diferents per tal d'evitar que s'escapin.

Pel que fa al tractament dels tumors sòlids, hem après que les cèl·lules CAR-T perden les seves funcions poc després d'arribar al tumor. L'estudi dels mecanismes darrere d’aquesta pèrdua de funcions ens permet utilitzar l'enginyeria genètica per dissenyar cèl·lules CAR-T més potents.

Finalment, treballem braç a braç amb els oncòlegs, hematòlegs, immunòlegs i farmacòlegs del Clínic Barcelona perquè les noves teràpies CAR-T desenvolupades arribin al pacient com més aviat millor.