Cita de Susana Puig, Group leader (R4)
El pensament científic és l’únic que ens permet ser crítics i avançar en la millora de la salut dels pacients. És el nostre deure i la nostra responsabilitat fer recerca aplicada

Recerca actual

Problema

El càncer de pell és el més freqüent en humans i, entre els diversos tumors de pell comuns, el melanoma és el més agressiu i el que té pitjor pronòstic. Els hàbits d’exposició al sol i l’envelliment de la població són, avui dia, un problema creixent a les societats occidentals.

El grup se centra en l’estudi del càncer de pell melanoma i no-melanoma, així com en altres patologies de la pell relacionades amb el risc de desenvolupar aquests càncers. La finalitat és millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i aconseguir un tractament més personalitzat del càncer de pell melanoma i no-melanoma.

Aproximació

El grup de recerca és multidisciplinari: està format per dermatòlegs, patòlegs, infermers, biòlegs, biotecnòlegs, enginyers, físics, tècnics i altres especialistes.

La recerca és translacional. És a dir, combina estudis clínics amb estudis més moleculars i treballs que combinen els dos vessants amb l’objectiu d’identificar millores tant en la prevenció com el diagnòstic, maneig, seguiment i tractament dels pacients. Aquestes millores es traslladen directament als malalts, fet que en millora la qualitat de vida i la de les seves famílies. Utilitza de forma combinada noves tecnologies d’imatge, estudis moleculars i eines d’intel·ligència artificial.

Impacte

Gràcies als estudis realitzats el grup ha aconseguit millorar el diagnòstic precoç del càncer de pell, disminuint-ne el número de lesions benignes extirpades i diagnosticant melanomes molt prims i de bon pronòstic.

A més, ha descrit els principals gens de susceptibilitat del melanoma en la població i n’ha identificat diversos marcadors pronòstics moleculars útils en la pràctica clínica. Amb les noves línies d’investigació del grup es pretén millorar la classificació dels pacients en grups de pronòstic específics per millorar-ne el maneig i tractament. El grup vol identificar biomarcadors pronòstics i predictius.