Cita de Armando López-Guillermo, Group leader (R4)

Recerca actual

Problema

Les síndromes limfoproliferatives (proliferació de teixit limfoide) són malalties malignes que avui dia encara provoquen la mort d’una quantitat important de gent arreu del món. Conèixer-ne les característiques clíniques, i sobretot la biologia, hauria de servir per trobar-ne el tractament més adient.

Es tracta d’unes síndromes molt complexes, més de 50 segons la classificació actual, i molt heterogènies, cosa que en complica els estudis que, per força, han de ser multidisciplinaris.

Aproximació

El grup compta amb diverses estratègies per millorar el coneixement i el tractament de les síndromes limfoproliferatives. Són les següents: estudis biològics sobre l’expressió i les mutacions dels gens dels limfomes, altres alteracions genètiques i estudi del microambient dels tumors; anàlisi de conjunts de malalts amb limfoma, i assajos clínics amb tractaments nous i procediments innovadors. Tot plegat es duu a terme en col·laboració amb altres grups de recerca de l’IDIBAPS.

Impacte

El grup ha obtingut resultats en diversos àmbits: des de dades biològiques que encara no es poden aplicar al pacient fins a assajos clínics. Entre els resultats més destacats hi ha els tres següents: la caracterització gènica de la leucèmia limfàtica crònica i del limfoma de cèl·lules grans; l’elaboració d’índexs pronòstics i guies clíniques de les malalties limfoproliferatives principals, i assajos innovadors amb molècules i teràpies noves (entre els quals en sobresurt la teràpia amb cèl·lules CAR-T).