Cita de Elías Campo, Group leader (R4)
Entendre els mecanismes que causen les malalties, especialment en el càncer, és la via per millorar-ne el diagnòstic i obtenir el tractament més adequat per a cada malalt

Recerca actual

Problema

El grup treballa per entendre els mecanismes moleculars que estan implicats en el desenvolupament i la progressió de les neoplàsies limfoides, uns càncers molt heterogenis i relativament freqüents que afecten la sang, els ganglis limfàtics i altres òrgans en forma de leucèmies o limfomes.

L'objectiu és descobrir els mecanismes que transformen les cèl·lules limfoides per poder millorar el diagnòstic d’aquests tumors, predir-ne l’evolució i identificar els tractaments més eficaços.

Aproximació

Per entendre la complexitat de les neoplàsies limfoides el grup s'hi aproxima de forma multidisciplinària, amb microscopia avançada, seqüenciació d’ADN i ARN amb tecnologies de nova generació, bioxips i anàlisis bioinformàtiques.

Duu a terme aquests estudis en teixits i cèl·lules que els mateixos malalts han cedit a la recerca. I també recorre a models animals i a cultius cel·lulars que reprodueixen al laboratori les malalties que analitza.

Totes les dades experimentals que obté el grup les combina amb les observacions clíniques dels malalts, i amb els resultats dissenya assajos i models aptes per a la pràctica clínica.

Impacte

El grup ha identificat i descrit algunes neoplàsies limfoides poc conegudes. Ha definit com funcionen dos oncogens, la ciclina D1 i la SOX11, implicats en el desenvolupament del linfoma de les cèl·lules del mantell, i ha descrit la seqüència del genoma complet i les alteracions epigenòmiques de la leucèmia limfàtica crònica i del limfoma de cèl·lules del mantell.

També ha dissenyat assajos per millorar el diagnòstic de diversos limfomes en la pràctica clínica i ha identificat nous mecanismes que poden actuar com a dianes en el tractament.