Cita de Miriam Cuatrecasas, Group leader (R4)
Investigar i entendre els teixits és la base per entendre les malalties en la seva globalitat

Recerca actual

Problema

Les neoplàsies humanes i les malalties inflamatòries tenen uns mecanismes genètics i moleculars implicats en el seu desenvolupament i progressió que es poden conèixer mitjançant tècniques moleculars i digitals aplicades als teixits.  

Aproximació

Les plataformes tecnològiques aplicades a la recerca de les malalties inflamatòries i els tumors humans permeten transferir a la pràctica clínica els coneixements generats en la recerca bàsica. 

Per aquest motiu, a nivell diagnòstic s'utilitzen tècniques de patologia molecular aplicades, que inclouen genètica, epigenètica, proteòmica, glicòmica i patologia digital amb algoritmes d’intel·ligència artificial, microscopia espectral i confocal ex vivo.

Impacte

Gràcies a la identificació de dianes terapèutiques, el grup ha distingit paràmetres que permeten millorar el diagnòstic i el pronòstic de la malaltia inflamatòria i neoplàsica.

El grup és líder en diagnòstic molecular de carcinoma de pulmó, mama i estadificació molecular ganglionar en càncer colorectal, així com en mecanismes moleculars subjacents als processos inflamatoris cutanis i renals, tècniques de caracterització molecular en melanoma i tumors del sistema nerviós central.