El Campus Clínic Solidari Barcelona és un projecte conjunt de sis institucions de l'àmbit sanitari, que duen a terme accions i projectes en el context de la cooperació, amb una visió alineada, una estratègia compartida i una operativa coordinada i eficaç. Una iniciativa de l'hospital Clínic Barcelona, la facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, l'Institut D'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE), l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) i la Fundació Món Clínic Barcelona. 

Què fem?

Agermanaments

Amb centres sanitaris amb potencialitat per acollir projectes assistencials, docents i/o de recerca.

Emergències

Interacció en emergències socials i sanitàries, amb col·laboracions directes o amb ONG, facilitant materials, suport a distància, ajuda financera, etc. 

Projectes

Finançant projectes proposats per persones del Campus Clínic.

Col·laboració amb ONG

A través de convenis i també amb accions puntuals per a projectes concrets.

Formació i difusió

Cursos, tallers, jornades i comunicació proactiva a través de web, xxss i intranets.

I jo, què puc fer?

Participar

En els projectes i accions promogudes per Campus Clínic Solidari: agermanaments, emergències, convenis, formació, difusió...

Proposar projectes

A la convocatòria anual per aconseguir finançament i suport, i tirar-los endavant!

Finançar

Fer aportacions econòmiques (particulars i d'empreses/institucions) per a finançar projectes.

Amb la col·laboració de

Manifest Campus Clínic Solidari