Clínic Barcelona

Com aconseguir un bon descans?

Dormir bé aporta molts beneficis, per la qual cosa és important descansar bé per a tenir una bona salut. En aquest article donem algunes recomanacion1

Clínic Barcelona

Quina recerca es fa en salut mental?

Els trastorns mentals són alteracions de la salut  que es caracteritzen per una combinació de disfuncions del pensament, de les emocions i de la cond1

Clínic Barcelona

Com es mesura el dolor?

El dolor està associat a les emocions. Això ho converteix en una sensació subjectiva i molt difícil de mesurar. Avui dia hi ha eines, com escales i q1

Clínic Barcelona

Per què es diagnostica menys l’autisme en les dones?

Estudis recents indiquen que, contràriament al que es pensava, l’autisme es presenta també en un número important de dones. Tot i això, es diagnostic1