Clínic Barcelona

Com afecta el tabac a les infeccions respiratòries?

El tabac, en les seves diverses formes, té un impacte significatiu a la salut respiratòria. Com afecta les infeccions i per què és crucial que els pa1

Clínic Barcelona

Què provoca la picor i el desig de rascar-se?

La picor és una sensació que fa venir ganes de rascar-se. Però, què provoca aquesta picor? Quin és el mecanisme? Es pot controlar? 

Clínic Barcelona

Quines són les al·lèrgies de tardor i com prevenir-les

Les persones que manifesten més símptomes d'al·lèrgia a la tardor solen ser les persones al·lèrgiques als àcars i als fongs. Ventilar la casa i mante1

Clínic Barcelona

Al·lèrgia induïda per exercici: una gran desconeguda

L’al·lèrgia alimentària induïda per exercici és una malaltia poc freqüent relacionada amb la proteïna LTP que pot causar reaccions al·lèrgiques greus.

Clínic Barcelona

Objectiu: 2030 sense tabac. És possible?

El Govern britànic llança un programa dirigit a un milió de persones, per tal d’ajudar-los a deixar de fumar. L’objectiu és arribar al 2030 sent un p1