Política de privacitat

L'Hospital Clínic de Barcelona de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informa que a través d'aquesta pàgina podrà contactar amb el Delegat de protecció de dades, exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, i resoldre tots els dubtes que li puguin sorgir en relació a la política de protecció de dades adoptada per aquest hospital.


CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament crea una nova figura d'obligat compliment en l'HCB, el Delegat de Protecció de Dades (DPD), que assumirà competències en coordinació, suport i control del compliment de la normativa de protecció de dades. Pot contactar amb ell a través del correu electrònic protecciodades@clinic.cat o dirigint-se a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania, situada al carrer Villarroel, 170, primera planta de Barcelona.

EXERCICI DE DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix el Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, tota persona té reconeguts els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, i a les previsions realitzades per la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació pel que fa a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Si vostè vol exercir els seus drets, pot dirigir-se a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania, situada al carrer Villarroel, 170, primera planta de Barcelona, o si ho prefereix pot enviar un mail a la següent adreça protecciodades@clinic.cat .


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals.

TRACTAMENTS DE DADES REALITZATS PER L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals, porta a terme diversos tractaments de dades en el marc de les seves activitats. Si vol conèixer quins són aquests tractaments pot enviar un mail a la següent adreça protecciodades@clinic.cat.