Dimarts, 29 de març de 2022. De 16:00h a 20:00h

[Curs] Avaluació de l'experiència de pacients: primers passos

Les experiències de pacients (XPA) es conformen com el tercer pilar de la qualitat d'un servei de salut, al mateix nivell que la seguretat o l'efectivitat. L'avaluació de les XPA ens pot ajudar a precisar més la qualitat i el valor del servei des de la perspectiva de les persones que el rep (pacients, cuidadors, familiars). A més, també ens pot ajudar a identificar necessitats no cobertes i a monitorar l'impacte de les intervencions de millora.

Aquest curs està dirigit a professionals sanitaris i de suport de l'àmbit del treball social, administratiu o de l'atenció a la ciutadania per facilitar-les eines, habilitats i coneixements necessàries per dissenyar i implementar propostes de millora de l'experiència de pacient en l'entorn de treball.

Sessions presencials (de 16:00 a 20:00):

  • 29 de març 
  • 5 i 26 d'abril
  • 3, 10, 17 i 24 de maig

Seminaris web: 31 de març, 7 d'abril i 12 de maig de 2022 (de 12:00 a 13:00)