Docència i Formació

Dijous, 17 de febrer de 2022. De 18:00 h a 19:00 h

Els webinars dels dijous SARS CoV 2: Dr. Paredes i Dra. Vilella

Dr. Roger Paredes - Paper dels anticossos neutralitzadors en el tractament de la COVID 19 i eficàcia enfront de ómicron

Dra. Anna Vilella - Eficacia de les vacunes comercialitzades enfront de ómicron i quantes vegades ens vacunarem