Institucional

Dijous, 23 de març de 2023. De 19:00h a 20:30h

Endometriosi: Visió Internacional

Online streaming | Sala Farreras Valentí de l’hospital Clínic Barcelona (Escala 9 Planta 3)

19.00 - 20.30 h Experiència de pacient i endometriosi: Una visió internacional 

Arreu del món, l'experiència de pacient és reconeguda com una dimensió independent i equivalent de la qualitat de l'assistència sanitària, juntament amb l'eficàcia clínica i la seguretat del pacient. Malgrat el paper cada cop més important que ocupa l'experiència del pacient en la pràctica clínica, la investigació, els esforços de millora de la qualitat i les polítiques sanitàries, no hi ha una comprensió universal de què és l'"experiència del pacient", com ho demostra la manca d'una definició estandarditzada. En conseqüència, pacients, metges, responsables polítics, gestors i investigadors tenen diferents interpretacions del concepte que varia en funció del lloc i el sistema de salut. A mesura que continuem creant una definició estandarditzada, és considerable fer un pas enrere i reflexionar sobre la seva naturalesa multidimensional però universal i buscar l'entesa en els conceptes més bàsics.

Per aquest motiu, en el context de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències es proposa un debat obert, entre pacients i professionals del nostre entorn amb professionals i pacients de Colòmbia. Aquest debat tindrà lloc gràcies a la col·laboració i facilitació del Dr. Carmona; Cap del Servei Ginecologia del Clínic Barcelona, i del Dr. Villegas-Echeverri; director cientific de ALGIA, que discutiran sobre les avinences i diferències de l'experiència de pacient al voltant dels diferents abordatges de l'endometriosi.

Inscriu-te a través del formulari.