Docència i Formació

Dijous, 5 de novembre de 2020. De 14:00 h a 15:00 h

Gestió i lideratge dels serveis d'Infermeria en el pla d'emergència de la pandèmia Covid19

Sra. Gemma Martínez, Directora Infermera

  • Objectiu: Els seminaris cobriran àrees clau i exploraran reptes i oportunitats d'estratègies de promoció de la salut en el clima actual. Les àrees clau inclouran estudis de casos, tutorials, procediments, estàndards i bones pràctiques
  • Ponents: Infermeres de pràctica avançada en diferents àrees d'expertesa
  • Quan: els webminars tindran lloc cada quinze dies a partir de octubre 2020.
  • Com: Els seminaris seran accessibles en línia mitjançant un enllaç que es proporcionarà per a cada webminar.
  • Format: després de cada webminar, hi haurà temps per a debats oberts sobre el tema i hi haurà oportunitat de compartir preguntes i comentaris
  • A qui: Dirigit a professionals de la salut