Docència i Formació

Dilluns, 28 de juny de 2021. De 9:00h a 15:15h

Impactes de la pandèmia en la salut mental de l'alumnat i el professorat

Sala d'actes Farreras Valentí.

La pandèmia ha canviat la manera de relacionar-se les persones a tots els nivells. La comunitat escolar no n’ha estat una excepció. El confinament i les mesures de distància solidària han generat diferents situacions en els col·lectius de la comunitat educativa que podríem qualificar d’alta complexitat. L’adaptació a la feina a distància ha requerit esforços per part de tots els implicats. Els estudiants han fet front a una sobrecàrrega de treball en solitari, amb fatiga no compartida. En molts casos l’aïllament ha afectat la motivació dels estudiants. Els professors també s’han vist afectats pels reptes i dificultats que es produeixen per generar una comunicació espontània amb l’alumnat i les dificultats per copsar elements clau de la comunicació no verbal.

En aquest context és raonable pensar quin impacte ha tingut la pandèmia en la salut mental de l’alumnat i el professorat. Es proposen dues taules: la perspectiva de l’alumnat i la perspectiva del docent.

Activitats relacionades