Institucional

Dijous, 23 de març de 2023. De 15:00 h a 16:00 h

Innovació en Serveis

Sala Farreras Valentí de l’Hospital Clínic de Barcelona (Escala 9 Planta 3)

15.00 - 16.00 h Innovació en la prestació de serveis.

La innovació és un motor imprescindible per la transformació de les organitzacions. D'una manera espontània se sol associar la innovació a la "innovació tecnològica". Ningú no dubta de la importància i l'impacte de la tecnologia en els canvis que s'han produït en el món de la salut. Ara bé, aquesta "innovació tecnològica" s'ha de complementar amb una innovació en la prestació de serveis que no necessàriament ha de ser conseqüència de la tecnologia tot i que pot anar-hi de la mà.
El motor de la innovació en la prestació de serveis és la detecció de les necessitats no cobertes de les persones. Aquesta forma d'innovació pot implicar un canvi en profunditat en un servei. Però des d'un punt de vista pràctic, les organitzacions sanitàries també han d'estar pendents de petits canvis que poden donar resposta a les necessitats de les persones i, a la vegada, tenir un paper catalític de manera que progressivament provoquin canvis profunds en la prestació dels serveis. La innovació en la prestació de serveis pot treballar en la identificació de grups de pacients amb necessitats comunes o bé buscar serveis que no s'ofereixen, però que poden donar resposta a necessitats.

La Clínica Mayo suggereix que per abordar les transformacions de les organitzacions cal pensar en gran (tenir clar quin és l'objectiu final i el marc de referència), començar "petit" (canvis catalítics que resolguin problemes i que siguin escalables) i anar de pressa. Aquest abordatge és un canvi profund de mentalitat i introdueix conceptes nous com la iteració (millora progressiva fins a assolir el propòsit final) i el prototipatge (propostes d'aplicació ràpida que, si funcionen, ja s'aniran millorant).

A la taula rodona d'aquest dijous 23 de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències, es discutirà sobre el perquè (amb quin propòsit), com i què es farà per promoure la innovació en la prestació de serveis en un futur.

Us convidem a registrar-vos a través del formulari.

Activitats relacionades