Assistència

Dimecres, 3 de febrer de 2021. De 13:00h a 14:00h

La perspectiva de pacient en el sistema de salut

  • Introducció i moderació. Per què hem de tenir en compte el pacient? Montse Moharra (AQuAS)
  • Què és "Shared Patient Experience SPX"? Eduard Portella (ANTARES i SPX)
  • La perspectiva del pacient: presentació del document. Joan Escarrabill (H Clínic)
  • Debat