Institucional

Dijous, 23 de març de 2023. De 17:00h a 18:30h

La Primera Conversa

Sala Farreras Valentí de l’Hospital Clínic de Barcelona (Escala 9 Planta 3)

17.00 - 18.30 h La primera conversa. Optimització de la primera visita

Una bona conversa entre professionals i pacients és aquella en la que ambdues parts se senten satisfetes perquè han trobat una resposta als problemes i preocupacions comunes i que té sentit perquè s'adapta a la individualitat del pacient i als recursos disponibles.

Amb l'aspiració d'aconseguir aquest tipus de converses en les primeres visites dels pacients a l'Hospital van néixer "La Primera Conversa", un projecte d'innovació on s'ha redissenyat alguns aspectes de les primeres visites de pacients amb dolor crònic o cefalees de l'hospital Clínic Barcelona. L'esforç de creació del projecte s'ha fet conjuntament entre professionals, pacients i persones que en tenen cura a l'entorn familiar. L'objectiu ha sigut dissenyar un model de Primera Conversa que optimitzi aquesta primera interacció i té l'aspiració de ser escalable a diferents àrees de l'hospital com a element clau dins l'estratègia global pel que fa a experiència de pacient.

En el context de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències, es presentarà aquest projecte a pacients, cuidadors i professionals per tal que serveixi com un rendiment de comptes però també amb la finalitat de recollir-ne les perspectives i opinions a través d'una activitat participativa.

Si us interessa participar en aquest diàleg, us convidem a registrar-vos a través del formulari.