Institucional

Dimarts, 21 de març de 2023. De 17:00 h a 18:00 h

La salut connectada

Sala Farreras Valentí de l’hospital Clínic Barcelona (Escala 9 Planta 3)

17.00 - 18.00 h La salut connectada: Explorant el futur de les tecnologies i innovacions per als serveis assistencials no presencials

Les tecnologies de la informació i la comunicació han experimentat un gran avanç en els últims anys, cosa que ha permès el desenvolupament de serveis assistencials no presencials que estan guanyant terreny en el sector de la salut. En conseqüència, l'ús d'aquestes tecnologies per donar serveis de salut a distància és un tema d'actualitat, que té un gran potencial per a la millora dels serveis assistencials, però que també requereix un debat profund sobre com s'adaptaran a les necessitats i matisos que deriven de la perspectiva de pacients i cuidadors.

Així doncs, en aquest context, la participació activa dels pacients i cuidadors és crucial per al desenvolupament de serveis assistencials telemàtics que satisfacin les seves necessitats i expectatives. Aquesta participació permetrà conèixer les seves experiències, les seves preferències i les seves inquietuds, cosa que resultarà clau per al disseny i la implantació de serveis assistencials no presencials més efectius i centrats en el pacient.

Per això, en la sessió "La salut connectada: Explorant el futur de les tecnologies i innovacions per als serveis assistencials no presencials", de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències, volem promoure la participació activa dels pacients i cuidadors en aquesta discussió en la qual participaran figures rellevants sobre l'estratègia a seguir tant en l'entorn de l'Hospital com en el dels organismes que vetllen i potencien l'ús pràctic i la innovació d'aquestes noves capacitats tècniques en telecomunicació. Volem conèixer totes les opinions i punts de vista per establir un diàleg que ajudi a reflexionar sobre el disseny dels futurs serveis assistencials no presencials, de manera que satisfacin les necessitats reals de pacients i cuidadors i que, al mateix temps, siguin eficaços i eficients en el seu objectiu de millorar la salut i el benestar de les persones.

Si és del vostre interès, us convidem a registrar-vos a la sessió a través del formulari

Activitats relacionades