Institucional

Dimecres, 13 de març de 2024. De 11:00h a 13:00h

Mesura de valor d’un servei sanitari: Aplicació de PROM, PREM i PRIM

Sala actes del CEK (Centre Esther Koplowitz)

En el marc de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències, l'hospital Clínic Barcelona organitza una activitat centrada en el concepte de "valor" en l'àmbit de l'atenció mèdica. La sessió busca proporcionar una comprensió més profunda del concepte i de com es mesura.

En el transcurs de la sessió, s'explicaran detalladament tres enfocaments diferents d'avaluació: Els PREM, orientats a obtenir la perspectiva directa dels pacients sobre la seva experiència en l'atenció; els PROM, centrats en els resultats específics que els pacients informen sobre el seu propi estat de salut i benestar; i els PRIM, centrats en indicadors objectius i quantificables dels resultats clínics.

L'enfocament de l'activitat també recaurà en la manera en com s'han de capturar aquests indicadors, així com la discussió sobre quines oportunitats i barreres es troben a l'hora de fer-ho.

L'activitat, alhora, fomentarà un diàleg enriquidor amb els pacients, ja que es contrastaran aquests plantejaments amb la manera en com perceben el valor diferents tipologies de pacients.

Si esteu interessats en l'activitat, podeu registrar-vos a través del formulari

Activitats relacionades