Institucional

Dimarts, 21 de març de 2023. De 15:00h a 16:30h

Necessitats formatives en Insuficiència Cardíaca

15.00 - 16.30 h Experiència de pacient amb insuficiència cardíaca: Formació de futurs professionals

La insuficiència cardíaca és una condició habitual en el transcurs d'algunes de les malalties relacionades amb el cor, cosa que la fa una afecció bastant comuna en els diferents entorns socials i amb un rang d'afectació molt gran; incloent-hi nens, joves i gent gran (on la incidència és més alta), de tots els gèneres.
La insuficiència cardíaca es pot tractar de manera eficaç, però en la majoria de casos, no et cura. L'objectiu dels tractaments se centren sovint a controlar la simptomatologia i la progressió de la malaltia, així com millorar el dia a dia i l'experiència de les persones que pateixen aquesta condició. El tractament no només consisteix a prendre correctament la medicació indicada, sinó que també implica canvis en els hàbits quotidians, fent que l'afectat i la seva família passin a formar part de l'estratègia terapèutica de la malaltia. Això obre la porta a un terreny d'entesa que sovint demana prendre decisions compartides entre pacient, persones cuidadores i professionals de la salut.

En aquest context, durant la Setmana d'Intercanvi d'Experiències, celebrarem un taller entre professionals, estudiants de medicina i pacients amb insuficiència cardíaca, on es comparen visions i es defineixen necessitats formatives en termes d'experiència del pacient i decisions compartides.

ASSISTÈNCIA AMB INVITACIÓ

Activitats relacionades