Institucional

Divendres, 24 de març de 2023. De 12:00h a 13:00h

Perspectiva de Gènere

Sala Farreras Valentí de l’Hospital Clínic de Barcelona (Escala 9 Planta 3)

12.00 - 13.00 h La perspectiva de gènere. Recerca i serveis assistencials

En el context de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències, volem obrir una taula de debat i participació entre tots els actors implicats per encarar la incorporació de la perspectiva de gènere en els tres àmbits que són rellevants entorn de l'hospital: 1) Assistencial; introduint la perspectiva de gènere en la pràctica clínica per practicar una medicina individualitzada i centrada en el pacient, 2) Recerca; equilibrant la representativitat dels diferents sexes o gèneres i les seves característiques particulars, especialment en els assaigs clínics i 3) Polítiques sanitàries; presentant l'eina desenvolupada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) amb l'objectiu d'incorporar de forma transversal al territori la perspectiva de gènere en la recerca bàsica, clínica, de serveis sanitaris i de salut pública.

Si us interessa participar en aquest diàleg, us convidem a registrar-vos a través del formulari.