Docència i Formació

Dijous, 25 de maig de 2023. De 14:30 h a 15:30 h

Radiologia: Quo vadis?

Sessions generals de Residents de l'Hospital Clínic | Curs 2022 - 2023

Les sessions són en format on-line retransmeses en directe a través de canals diferents:

- Accés per a Residents de l’Hospital Clínic:

Teams

- Accés per a altres professionals de l’Hospital Clínic i professionals externs:
www.youtube.com/c/AulaClinic

Activitats relacionades