Requisits per formar part dels "Amics del Clínic":
Tenir entre 18 i 70 anys. Dedicació mínima de 3h i un dia a la setmana

Informació de contacte

Informació personal

Disponibilitat horària