Cirurgia General i de l'aparell digestiu

L'especialitat d'Aparell Digestiu es defineix com aquella part de la Medicina que s'ocupa de les malalties que afecten al tracte digestiu i òrgans glandulars associats (esòfag, estómac, intestí prim, còlon, recte, anus, fetge, vies biliars i pàncrees), així com les repercussions de les malalties digestives sobre la resta de l'organisme humà i, inversament.

R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia gastrointestinal
Durada
6 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia general
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia hepato-pancreato-biliar
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia vascular
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia toràcica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Urologia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Unitat de Cures Intensives
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Radiodiagnòstic
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Endoscòpia diagnòstica i terapèutica
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia plàstica i maxil·lofacial
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia de la mama
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia gastrointestinal
Durada
4 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia general
Durada
4 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia d'urgències
Durada
4 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia gastrointestinal
Durada
6 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia hepato-pancreato-biliar
Durada
6 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia gastrointestinal
Durada
6 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia hepato-pancreato-biliar
Durada
6 mesos
Lloc
Hospital Clínic

Sobre l'especialitat

Cita de