Residents Externs

A l'Hospital Clínic de Barcelona pots trobar el millor complement a la teva formació per ampliar coneixements o aprendre tècniques que no es realitzin en el teu centre d'origen. La durada màxima serà de 4 mesos i es recomana que la durada mínima sigui de 2 mesos. Les rotacions externes només són vàlides per a residents que facin l'especialitat en hospitals espanyols. La sol·licitud l'ha de fer la Comissió de Docència del centre d'origen enviant aquest imprès de sol·licitud per email a docencia@clinic.cat