R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna General (MIG)
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització del Servei de Medicina Interna
Rotació
Malalties Infeccioses (INF)
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització del Servei de Malalties Infeccioses
Rotació
Malalties Autoimmunes (MAS)
Durada
1 mes
Lloc
Sala d'Hospitalització de Malalties Autoimmunes
Rotació
Urgències
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Urgències
Rotació
Cirurgia Dermatològica Bàsica (CDB)
Durada
5 mesos
Lloc
Consultes Externes del Servei de Dermatologia i Quiròfans de Cirurgia Major Ambulatòria

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hospitalització de Dermatologia
Durada
6 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització del Servei de Medicina interna
Rotació
Hospital de Dia de Dermatologia
Durada
6 mesos
Lloc
Hospital de Dia de Dermatologia
Rotació
Consulta Externa de Dermatologia General
Durada
5 mesos
Lloc
Consulta Externa del Servei de Dermatologia
Rotació
Interconsultes Hospitalàries
Durada
5 mesos
Lloc
Sales d'Hospitalització i Servei d'Urgències

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Consultes especialitzades en Dermatologia
Durada
4 mesos
Lloc
Consultes externes de Dermatologia
Rotació
Interconsultes Hospitalàries
Durada
4 mesos
Lloc
Sales d'Hospitalització i Servei d'Urgències
Rotació
Dermatologia Pediàtrica
Durada
3 mesos
Lloc
Secció de Dermatologia Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu
Rotació
Unitat de melanomes i Lesions Pigmentades (UDM)
Durada
4 mesos
Lloc
Consulta Externa del Servei de Dermatologia

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Dermatològica Avançada
Durada
6 mesos
Lloc
Quiròfans de Cirurgia Major Ambulatòria
Rotació
Consulta de Dermatologia General
Durada
6 mesos
Lloc
Consultes Externes de Dermatologia
Rotació
interconsultes Hospitalàries
Durada
5 mesos
Lloc
Unitat de Dermatologia del Servei d'Anatomia Patològica
Rotació
Interconsultes Hospitalàries
Durada
5 mesos
Lloc
Sales d'Hospitalització i Servei d'Urgències

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats