R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna General (MIG)
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització del Servei de Medicina Interna
Rotació
Malalties Infeccioses (INF)
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització del Servei de Malalties Infeccioses
Rotació
Malalties Autoimmunes (MAS)
Durada
1 mes
Lloc
Sala d'Hospitalització de Malalties Autoimmunes
Rotació
Urgències
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Urgències
Rotació
Cirurgia Dermatològica Bàsica (CDB)
Durada
5 mesos
Lloc
Consultes Externes del Servei de Dermatologia i Quiròfans de Cirurgia Major Ambulatòria

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hospitalització de Dermatologia, Dermopatologia, Tardes Interconsultes Hospitalàries
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d'Hospitalització del Servei de Medicina Interna, Unitat de Dermopatologia del Servei d'Anatomia Patològica i Sales d'Hospitalització i Servei d'Urgències
Rotació
Hospital de Dia de Dermatologia (Psoriasi, Fototeràpia, Làser CO2, Fotobiologia i Fototeràpia, Dermatitis Atòpica), Dermatopatologia, Tardes Interconconsultes Hospitalàries
Durada
4 mesos
Lloc
Hospital de Dia de Dermatologia, Unitat de Dermatopatologia del Servei d'Anatomia Patològica i Sales d'Hospitalització i Servei d'Urgències

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Consultes Especialitzades de Dermatologia (CED): (Connectivopaties, Malalties Ampolloses, Limfomes cutanis, Genodermatosi, Porfíries, Trasplantats, Infeccions de Transmissió Sexual), Matins: Consultes Externes i Tardes: Interconsultes Hospitalàries
Durada
4 mesos
Lloc
Consultes Externes del Servei de Dermatologia
Rotació
Melanoma i càncer cutani
Durada
4 mesos
Lloc
Consultes Externes i Hospital de Dia del Servei de Dermatologia
Rotació
Dermatologia Pediàtrica
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Dermatologia Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Matins: CDA (Cirurgia Dermatològica Avançada -Consulta externa de dermatologia hospitalària complexa (1 dia per setmana) i Tardes: Interconsultes Hospitalàries
Durada
5 mesos
Lloc
Quiròfans de Cirurgia Major Ambulatòria, Consultes Externes de Dermatologia i Sales d'Hospitalització i Servei d'Urgències
Rotació
Matins: Dermatopatologia (AP) (Consulta externa de dermatologia general al Centre d'Atenció Primària (1 dia a la setmana)) i Tardes: Interconsultes Hospitalàries
Durada
4 mesos
Lloc
Unitat de Dermatopatologia del Servei d'Anatomia Patològica, Centre d'Atenció Primària d'Àrea Esquerra Eixample - Hospital Clínic Sede Plató, Sales d'Hospitalització i Servei d'Urgències
Rotació
Rotació lliure elecció (RLE) centre de referència nacional o estranger
Durada
3 mesos
Lloc
RLE acordada i aprovada per Docència, preferiblement a una unitat docent acreditada per a la formació de residents, i per ampliar coneixements i competències recollides al programa nacional de l'especialitat

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats