R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Patologia autòpsica
Durada
6 mesos
Lloc
Servei d’Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Biòpsies i peces quirúrgiques
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d’Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Citologia exfoliativa
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d’Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Patologia Autòpsia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d’Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Biòpsies i peces quirúrgiques
Durada
6 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Citologia
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Patologia Autòpsia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Biòpsies i peces quirúrgiques
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d´Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Citologia (incloent puncions citològiques)
Durada
6 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Patologia Autòpsia
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Biòpsies i peces quirúrgiques
Durada
4 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Citologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Rotació externa
Durada
4 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona / Opcional

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats