R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Patologia autòpsica i formació de laboratori
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d’Anatomia Patològica-CDB
Rotació
Patologia quirúrgica1
Durada
8 mesos
Lloc
Servei d’Anatomia Patològica-CDB

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Patologia quirúrgica
Durada
9 mesos
Lloc
Servei d’Anatomia Patològica-CDB
Rotació
Citopatologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica-CDB

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Patologia molecular
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica-CDB
Rotació
Patologia quirúrgica
Durada
10 mesos
Lloc

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Citopatologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d’Anatomia Patològica-CDB
Rotació
Patologia quirúrgica
Durada
5 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica-CDB
Rotació
Rotació externa
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica-CDB
Rotació
Diagnòstic en rutina
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Anatomia Patològica-CDB
Rotació
Patologia pediàtrica*
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu (Servei d'Anatomia Patològica)

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats