El Servei d'Anatomia Patològica és un dels Serveis que conformen el Centre de Diagnòstic Biomèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona. El Servei integra més de 90 professionals que treballen per proporcionar una informació eficaç per al diagnòstic, pronòstic i tractament de les malalties. El Servei utilitza biòpsies tissulars, líquides i citologies per a aquest diagnòstic i incorpora els últims avenços tecnològics.

El Servei d'Anatomia Patològica està compromès amb la societat i amb un millor coneixement de les malalties, i lidera la incorporació de tècniques d'última generació en diagnòstic personalitzat i de precisió que demanden els pacients. També es responsabilitza d'assegurar un diagnòstic precís i de qualitat a totes les persones de l'àrea d'influència, així com establir aliances estratègiques amb altres serveis que permeten generar un enorme potencial diagnòstic al servei de la societat.

El Servei està estructurat en cinc seccions:

  • Patologia Toràcica, Digestiva i Metabòlica
  • Patologia Medicoquirúrgica, Dermatopatologia i Neuropatologia
  • Patologia genitourinaria i Perinatal
  • Hematopatologia
  • Patologia Pediàtrica

El Servei també s'organitza en 10 plataformes tecnològiques transversals i dues àrees de suport específic, amb la Preanalítica més automatitzada i moderna d'Europa i el suport tecnològic del Core de Biologia Molecular del Centre de Diagnòstic Biomèdic per assegurar el màxim nivell de qualitat i integració diagnòstica.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Sevei d'Anatomia Patològica.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El grup de 103 professionals que integren i treballen al Servei està format per personal mèdic especialista en Anatomia Patològica i Hematologia, biòlegs, bioquímics, tècnics d'Anatomia Patològica i de Laboratori, citotècnics i personal administratiu.

Al personal mèdic se li sumen vuit metges MIR i, en determinats anys, metges especialistes que gaudeixen o bé d'una ajuda Josep Font de tres anys o d'un premi Emili Letang per a la recerca en Biomedicina.

Antonio Martínez Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Sevei d'Anatomia Patològica es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades amb el Servei