Docència i formació - Servei d'Anatomia Patològica

L'objectiu docent del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona és capacitar amb la millor i més actualitzada formació els professionals interessats en els diversos àmbits i competències de l'especialitat.

Grau i postgrau

El Servei participa en aspectes teòrics, pràctics i organitzatius de la docència del Grau de Medicina i del de Ciències Biomèdiques de la Universitat de Barcelona, així com el de Medicina de la Universitat de Vic. Els professionals participen com a docents en diversos cursos de postgrau de la Universitat de Barcelona.

Formació MIR

Forma metges interns residents (MIR) de l'especialitat d'

i d'altres especialitats. Els MIR s'impliquen de manera directa en el procés diagnòstic i tenen l'oportunitat de participar en projectes de recerca, en congressos nacionals i internacionals i publicar articles per poder dur a terme la tesi doctoral.

Des de l'any 1994 oferta dues places MIR anuals. Tots els facultatius participen de forma activa en la formació dels MIR i en tutelen l'activitat durant les rotacions. Els residents segueixen un pla formatiu que els permet fer la valoració diagnòstica completa de biòpsies, citologies i autòpsies. També aprenen a integrar en el diagnòstic les tècniques moleculars i genètiques més actualitzades.

Formació continuada

Organitza cursos de formació continuada i seminaris acreditats pel Consell Català de Formació Continuada. També organitza cursos específics per a residents, tècnics i facultatius, mitjançant Aula Clínic.

Formació de tècnics FP2

Cada any acull 9-12 tècnics procedents de diferents escoles per a la formació dels graus superiors FP2 d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic i Laboratori clínic i Biomèdic. Els alumnes es distribueixen pels diferents dispositius del Servei i reben la formació dels tècnics en plantilla.

Notícies relacionades amb el Servei