Recerca - Servei d'Anatomia Patològica

L'activitat investigadora del Servei d'Anatomia Patològica ha generat els últims anys més de 700 publicacions, la majoria en revistes d'impacte del primer quartil. El Servei té una cultura i tradició bàsica de recerca ben consolidada. Ha generat una infraestructura d'investigació que fa que prop del 80% dels residents que acaben realitzi algun projecte de recerca a la institució i obtingui el títol de Doctorat.

La investigació del Servei d'Anatomia Patològica es vehicula mitjançant l'ISGlobal i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS).

La recerca de l'IDIBAPS es desenvolupa a les àrees de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal, Fetge, sistema digestiu i metabolisme i Oncologia i hematologia. Concretament als grups següents:

Les línies de recerca pròpies es basen en l'estudi de neoplàsies hematològiques i tumors sòlids, tant referides a mecanismes de transformació com de progressió de les neoplàsies. Les línies de recerca en alteracions vasculars exploren les característiques clíniques, genètiques i moleculars del trastorn congènit i adquirit de l'hemostàsia, així com els mecanismes de la disfunció endotelial.

El factor d'impacte de les publicacions amb autors del Servei és superior als 200 punts anuals, segons les memòries de l'IDIBAPS.

El Servei col·labora estretament amb els Biobancs de l'IDIBAPS, tant el Banc de Teixits Neurològics com el Banc de Tumors.

Notícies relacionades amb el Servei