Cita de Antoni Torres, Group leader (R4)
Ens importa la recerca perquè ens preocupem per tu: investiguem per millorar l’atenció clínica

Recerca actual

Problema

El grup se centra en la recerca de les causes, els teixits patològics, el diagnòstic i el tractament de les infeccions respiratòries tant a la comunitat com a les cures intensives, i sobretot en aquells pacients que reben ventilació mecànica.

Aproximació

L’aproximació del grup és completament translacional: estudia les infeccions respiratòries a partir de les respostes cel·lulars i moleculars per obtenir resultats clínics, que inclouen models animals porcins.

El grup ha coordinat i participat en guies i assajos clínics internacionals amb el registre EMBARC (European Bronchiectasis Registry). També ha conduït revisions sistemàtiques i metaanàlisis per millorar el coneixement mèdic basat en l’evidència de les infeccions respiratòries.

Impacte

El grup ha descrit mesures per prevenir la pneumònia nosocomial i criteris per admetre pacients amb pneumònia adquirida en comunitat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) que s’han adoptat universalment.

A més, la recerca que ha dut a terme ha permès posar en pràctica noves aproximacions terapèutiques amb tècniques de bioenginyeria genètica avançada, en col·laboració amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG).