Organització - Servei d'Anatomia Patològica

Realitza cada any una mitjana 1.500 estudis intraoperatòries que guien la cirurgia de més d'un miler de pacients, fet que permet desenvolupar una cirurgia cada vegada més precisa i conservadora.

El Servei incorpora, de forma contínua, les últimes novetats tecnològiques i ofereix als ciutadans des de tècniques de seqüenciació massiva d'última generació (NGS), que permeten l'anàlisi de centenars de gens simultàniament, fins a les tècniques més sensibles per al seguiment de la malaltia mínima residual basades en PCR digital.

Realitza unes 35.000 biòpsies per cribratge de càncer, cosa que afavoreix el diagnòstic precoç del càncer cervicovaginal i colorectal. Cada any estudia l'expressió dels teixits de més de 50.000 proteïnes, entre les quals hi ha marcadors pronòstics rellevants i dianes terapèutiques que permeten dirigir tractaments personalitzats molt més precisos.

El Servei persegueix de forma activa aliances estratègiques amb altres hospitals i institucions de l'entorn. Actualment, col·labora amb l'Hospital pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona, ​​l'Hospital de Granollers, l'Hospital de Vic i altres hospitals d'Europa, Amèrica Llatina i Àfrica. Amb algun d'ells, com l'Hospital de Maputo, a Moçambic, manté teleconferències diagnòstiques setmanals mitjançant telepatologia des de l'any 2013.

Actualment, el Servei disposa de la major sala d'autòpsies de Catalunya, i l'única amb el nivell de Bioseguretat adequat per atendre les necessitats de pandèmies com la de COVID-. A més disposa de tecnologia d'avantguarda per permetre la realització de les més innovadores autòpsies virtuals que permeten la formació dels estudiants així com la participació de professionals de forma remota.

El Servei està estructurat en cinc seccions centrades en el diagnòstic específic i de qualitat en les diferents subespecialitats que la configuren, sempre des d'un punt de vista multidisciplinari, integrador i molecular.

Patologia Toràcica, Digestiva i Metabòlica

Les subespecialitats patològiques que formen la Secció se separen en quatre grans blocs:

 • Patologia hepatobiliar i pancreàtica
 • patologia Digestiva
 • Patologia Toràcica i cardiovascular
 • patologia Endocrina

Patologia Medicoquirúrgica, Dermatopatologia i Neuropatologia

Les subespecialitats patològiques que confguren la Secció se separen en quatre grans blocs:

 • Neuropatologia i Patologia Muscular
 • Dermatopatologia
 • Patologia del Cap i Coll
 • patologia Osteoarticular

Patologia genitourinaria i Perinatal

Les subespecialitats patològiques amb què compta la Secció se separen en cinc grans blocs:

 • Uropatologia
 • Patologia Mamària
 • Nefropatologia
 • Ginecopatologia
 • Perinatologia i Obstetrícia

Hematopatologia

La Secció d'Hematopatologia, creada el 1997, té com a activitat principal el diagnòstic de les neoplàsies hematològiques des d'una perspectiva integrada i multidisciplinària. Els diagnòstics es basen en la classificació revisada de les neoplàsies hematològiques de l'OMS de 2017, en què hi han participat activament membres de la Secció.

La Secció és pionera en la realització del diagnòstic de les neoplàsies hematològiques i integra els resultats dels estudis analítics en un únic informe diagnòstic. També realitza el control biològic del seguiment de la malaltia sota tractament amb estudis integrats per detectar la malaltia mínima residual.

El personal mèdic i tècnic està altament qualificat i té una àmplia experiència en la realització i interpretació d'aquestes proves. Està constituït per metges especialistes en hematologia i anatomia patològica, facultatius especialistes en genètica humana i biologia molecular i personal tècnic de laboratori.

La Secció no només realitza els estudis morfològics clàssics de citologia, citoquímica i histopatologia de la sang perifèrica, moll d'os, gangli limfàtic i altres teixits hematopoètics, sinó que, a més, disposa de la metodologia per a l'anàlisi biològica pròpia d'un laboratori d'alta especialització.

Patologia Pediàtrica

La Secció de Patologia Pediàtrica, creada el 2015, desenvolupa l'activitat principal a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, ​​en el diagnòstic de les neoplàsies pediàtriques, així com de les malalties rares i hereditàries que afecten aquesta població.

Notícies relacionades amb el Servei