La Unitat de VIH-SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona treballa en l'abordatge integral per a l'eliminació del VIH (i la coinfecció pel virus de l'hepatitis C) mitjançant el diagnòstic i el tractament precoç. Actualment està liderada pel Dr. Mallolas i organitzativament està adscrita a l'Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD).

La Unitat realitza unes 19.500 visites l'any, amb més de 400 pacients, dels quals més de 200 mai han rebut tractament antiretroviral.

La Unitat de VIH-SIDA atén més de 6.000 persones infectades per VIH i la majoria rep tractament antiretroviral. Més del 90% de les persones tractades té una càrrega viral plasmàtica indetectable, és a dir, no transmet el virus per via sexual.  

Aquesta Unitat també treballa en el desenvolupament de noves estratègies de tractament (nous fàrmacs i immunoteràpia) per millorar l'adherència i la qualitat de vida dels pacients. Tot això té un impacte significatiu en la gestió i control de l'epidèmia de SIDA.

En relació amb la immunologia i la virologia, les línies d'investigació prioritàries de la Unitat són les següents: el desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives, l'anàlisi i control dels reservoris virals, senescència cel·lular i l'estudi de resposta immune davant el VIH.

La Unitat de VIH-SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona és referent pel que fa a la teleassistència, ja que va ser la primera a tenir, fa més de 10 anys, una plataforma de telemedicina, l'Hospital VIHrtual. 

La Unitat de SIDA-VIH treballa de forma coordinada amb 14 Serveis diferents.

Equip de la Unitat

La unitat de VIH-SIDA està formada per un equip multidiscliplinar de professionals, entre personal mèdic, d'infermeria i administració, per proporcionar una atenció d'excel·lència als pacients que s'hi visiten.

Josep Mallolas Cap de la Unitat Metge Internista

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat