La Unitat de VIH-SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona treballa en l'abordatge integral per a l'eliminació del VIH (i la coinfecció pel virus de l'hepatitis C) mitjançant el diagnòstic i el tractament precoç. Actualment està liderada pel Dr. Mallolas i organitzativament està adscrita a l'Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD).

La Unitat realitza unes 19.500 visites l'any, amb 448 nous pacients, dels quals 229 mai han rebut tractament antiretroviral.

La Unitat de VIH-SIDA atén més de 4.500 persones infectades per VIH i la majoria rep tractament antiretroviral. Més del 90% de les persones tractades té una càrrega viral plasmàtica indetectable, és a dir, no transmet el virus per via sexual.  

Aquesta Unitat també treballa en el desenvolupament de noves estratègies de tractament (nous fàrmacs i immunoteràpia) per millorar l'adherència i la qualitat de vida dels pacients. Tot això té un impacte significatiu en la gestió i control de l'epidèmia de SIDA.

En relació amb la immunologia i la virologia, les línies d'investigació prioritàries de la Unitat són les següents: el desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives, l'anàlisi i control dels reservoris virals i l'estudi de resposta immune davant el VIH.

La Unitat de VIH-SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona és referent pel que fa a la teleassistència, ja que va ser la primera a tenir, fa més de 10 anys, amb una plataforma de telemedicina, l'Hospital VIHrtual. Prop de 650 pacients participen en el programa de teleassistència, dels quals 550 fan el seguiment mitjançant l'app.

La Unitat de SIDA-VIH treballa de forma coordinada amb 11 Serveis diferents.

Equip de la Unitat

La unitat de VIH-SIDA està formada per un equip multidiscliplinar de professionals, entre personal mèdic, d'infermeria i administració, per proporcionar una atenció d'excel·lència als pacients que s'hi visiten.

Josep Mallolas Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats