El Servei d'Immunologia forma part del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona. És el responsable de les proves assistencials per a la prevenció, diagnòstic i seguiment de les malalties d'origen immunològic. Aplica, per aquest motiu, els últims avenços científics i un ampli espectre de tècniques avançades d'alta complexitat. A més, incorpora immunoteràpia cel·lular del càncer i d'altres malalties immunomediades i també en fa la monitorització. Amb aquest propòsit, el servei s'estructura en tres seccions:

  • Immunologia Clínica
  • Immunologia del Trasplantament
  • immunoteràpia

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei d'Immunologia.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El grup de 61 professionals que integren i treballen al Servei està format per especialistes en Immunologia, llicenciats superiors en diverses àrees, tècnics superiors en anàlisis clíniques, diplomats universitaris en infermeria (DUI) i personal administratiu. Tots desenvolupen la seva tasca de manera directa o indirecta a les tres seccions en què es divideix el servei: Immunologia clínica, Immunologia del trasplantament i Immunoteràpia.

Manel Juan Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei d'Immunologia es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades amb el Servei