Recerca

Al Servei d'Immunologia la recerca té un enfocament traslacional. L'objectiu és millorar el coneixement bàsic en aquest camp i aportar propostes que millorin el diagnòstic i tractament de les malalties de base immunològica. Els investigadors del servei també treballen per arribar a desenvolupar immunoteràpies pròpies que permetin millorar el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients amb malalties immunomediades.
 
L'activitat investigadora clínica i bàsica del Servei d'Immunologia es duu a terme a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), a les àrees d'Agressió biològica i mecanismes de resposta i de Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal. I concretament, als grups següents:

  • Immunoreceptors del sistema innat i adaptatiu

    En aquest grup es desenvolupa recerca bàsica amb un enfocament translacional per identificar i caracteritzar les variacions genètiques dels immunoreceptors que regulen respostes immunitàries innates i/o adaptatives.

  • Immunogenètica en la resposta autoinflamatòria

    La investigació de el grup passa per definir les bases moleculars de certes malalties (especialment problemes a nivell genètic), proposar un millor diagnòstic i desenvolupar estratègies d'immunoteràpia cel·lular (l'ús de cèl·lules com a tractament) per tal de resoldre el funcionament anormal el sistema immunològic dels pacients. En el cas de el càncer, el grup té com a objectiu restaurar la resposta antitumoral dels pacients, podent controlar i fins i tot curar certs tumors. Algunes de les propostes utilitzen teràpia gènica per millorar la funció dels limfòcits, sent les cèl·lules CART l'exemple principal.

  • Immunoal·lèrgia respiratòria clínica i experimental (IRCE)

    El grup està centrat en avaluar la potència antiinflamatòria de nous fàrmacs, conèixer la fisiopatologia d'alguns problemes clínics (asma, rinosinusitis crònica, al·lèrgia a aliments, urticària, intolerància a AINES) i el mecanisme d'acció de medicacions que ja existeixen (corticoides, biològics ) i de noves teràpies (entrenament olfactiu postraumatismo i teràpia cel·lular).

El caràcter transversal de la immunologia fa que l'aportació investigadora s'estengui a altres àrees i grups, fins i tot fora de l'IDIBAPS, amb activitat destacable en camps com les immunodeficiències o malalties autoimmunitàries o infeccioses.