Cita de Josep Dalmau, Group leader (R4)
En neurociència com en medicina, res és més emocionant que descobrir una nova malaltia i intentar comprendre'n la fisiopatologia. Aquests són els camins per al tractament i la cura definitiva dels pacients

Recerca actual

Problema

L'objectiu principal del grup és l'estudi de les malalties cerebrals autoimmunes/inflamatòries, incloent-hi l'esclerosi múltiple, els trastorns de l'espectre de la neuromielitis òptica (NMOSD) i la neuritis òptica, les síndromes d'encefalitis autoimmune associades a anticossos i els trastorns relacionats amb el càncer, entre d'altres. El nostre propòsit és identificar nous biomarcadors biològics, genètics, immunològics i de neuroimatge que permetin un diagnòstic primerenc i precís de la malaltia i que tinguin valor pronòstic. La nostra investigació també té com a finalitat dilucidar els mecanismes immunopatogènics subjacents de la malaltia mitjançant estudis que relacionen els processos immunològics amb la funció neuronal anormal.

Enfocament

El grup pretén descobrir els mecanismes d'aquestes malalties mitjançant estudis que examinen com l'autoimmunitat altera l'estructura i la funció de les neurones i els circuits cerebrals i dona lloc a símptomes que inclouen canvis en el comportament, la memòria, els moviments i les convulsions o la discapacitat progressiva. La investigació es duu a terme a la clínica, amb la participació dels pacients, i al laboratori. Els estudis clínics inclouen avaluacions neuropsicològiques, psicofísiques i del son. Els estudis de laboratori utilitzen tècniques avançades de neuroimatge, moleculars, immunològiques i electrofisiològiques, així com models computacionals.

Impacte

El grup ha descobert noves malalties cerebrals autoimmunes, ha desenvolupat directrius per al diagnòstic i el tractament i ha identificat marcadors de diagnòstic i pronòstic que permeten un diagnòstic més ràpid i un tractament que millora els resultats dels pacients. El grup també ha descobert els mecanismes bàsics d'aquestes malalties i ha creat models animals per continuar optimitzant els enfocaments de tractament.