Docència i formació

L'objectiu de l'activitat docent del Servei d'Immunologia és proporcionar i capacitar amb la millor informació i la més actualitzada els professionals interessats en l'especialitat en els seus diversos àmbits i competències.

Grau

Alguns dels professionals del Servei participen com a docents al Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona. Imparteixen l'assignatura d'Immunologia, al segon curs, i Reumatologia a cinquè.

Formació MIR

El Servei participa al programa de formació de metges interns residents (MIR), biòlegs interns residents (BIR), farmacèutics interns residents (FIR) de l'especialitat d'Immunologia i d'altres especialitats formades al Clínic. Des de l'any 1984 s'incorpora un resident cada any supervisat per un tutor acreditat (especialista del Servei), que garanteix que els residents assoleixin una formació òptima en un ambient estimulant a nivell científic.

Tots els integrants del Servei d'Immunologia participen activament en la formació dels MIR, BIR i FIR. A més, brinda formació a residents de l'especialitat procedents d'altres hospitals en Comissió de Servei (Rotació Externa) per completar la seva formació en Immunologia.

Màster

També acull alumnes del Màster d'Immunologia avançada i del Màster de Malalties Autoimmunes Sistèmiques.

Els especialistes del Servei també participen com a docents en diversos màsters com el d'Immunologia Avançada, Malalties Autoimmunes Sistèmiques, Malalties autoinflamatòries i Immunologia Clínica Avançada, competències mèdiques avançades: Procediments Diagnòstics en Medicina Respiratòria.

Formació continuada

Periòdicament s'organitzen cursos per a professionals de l'especialitat, tant en l'àmbit nacional com internacional, mitjançant l'Aula Clínic.

Formació de tècnics FP2

Cada any s'acull a entre 9 i 12 tècnics procedents de diferents escoles per a la formació dels graus superiors FP2 d'Anàlisis clíniques. Els alumnes es distribueixen pels diferents dispositius del Servei i reben la formació dels tècnics en plantilla.