CDB

Centre de Diagnòstic Biomèdic

El Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) és l'estructura organitzativa i de gestió on s'agrupen les diverses especialitats dels Laboratoris Clínics que pertanyen a l'Hospital Clínic de Barcelona.

El Centre de Diagnòstic Biomèdic es defineix com un laboratori de diagnòstic biomèdic centrat en el pacient, que proporciona serveis de qualitat mitjançant la innovació tecnològica i el desenvolupament del coneixement dels seus professionals. El CDB treballa per liderar la medicina de laboratori, amb la generació i integració de nous coneixements i canvis tecnològics, i ser reconegut com a centre d'excel·lència.

El CDB està organitzat en quatre Serveis que engloben les especialitats del Laboratori: Anatomia Patològica, Bioquímica i Genètica Molecular, Immunologia i Microbiologia, i en dues Àrees Operatives: el Laboratori CORE i el Laboratori CORE de Biologia Molecular. Les Àrees Operatives permeten centralitzar en una estructura tècnica i organitzativa comuna les proves més freqüents i automatitzades del CDB. Tots dos laboratoris, pioners en l'organització, s'han convertit en models a seguir a nivell mundial en aquest camp.

De forma addicional, el CDB compta amb una sèrie d'àmbits de suport transversals en l'organització (Qualitat, Gestió de Clients, Coordinació de Sistemes d'Informació) per a la gestió de processos comuns a tots els laboratoris.

Cita de Aurea Mira, Directora
Liderar la medicina de laboratori generant i integrant nous coneixements i canvis tecnològics i ser reconeguts com a centre d'excel·lència.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al CDB.

L'últim any en xifres

Organització

El CDB agrupa tots els laboratoris de l'Hospital, que ajuden els professionals a establir els diagnòstics.
Veure Organització

Recerca

El CDB és un centre punter, implicat en la recerca de procediments que en millorin l'eficàcia.
Veure Recerca

Docència i Formació

L'activitat del centre es trasllada a les aules per assegurar la transmissió de coneixement.
Veure Docència i Formació

Equip de professionals

El CDB està format per un equip amb més de 400 professionals, dels quals uns 100 són facultatius de les diferents especialitats de l'Laboratori. El model d'organització del CDB, en la Direcció també participa la Sra. Alba Roset, Coordinadora General de Tècnics, es va implantar l'any 2020 amb una orientació primordial cap al client i basat en criteris tecnològics. L'objectiu fonamental d'aquest model és respondre a la necessitat d'optimitzar recursos i, al mateix temps, garantir el desenvolupament tecnològic més avançat en assistència i recerca.

Àurea Mira Direcció
M. Dolores Jaen Cap infermeria
Gemma Lorente Cap econòmic i financer

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del CDB es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades