Recerca - Centre de Diagnòstic Biomèdic

La recerca que es duu a terme al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) és reconeguda a nivell internacional i té com a objectiu principal comprendre les bases fonamentals de la salut i la malaltia amb la finalitat de traslladar aquest coneixement al laboratori clínic i l'atenció al pacient. Per a la consecució d'aquest objectiu es promou que les línies de recerca i les necessitats assistencials de cada Servei que integra el CDB estiguin aliniades.

La recerca es vehicula majoritàriament a l'Institut de Recerques Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Les línies estratègiques de recerca consolidades són les següents:

 • Estudi dels mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament i progressió de les neoplàsies

 • Identificació de mutacions somàtiques implicades en els mecanismes de sensibilitat i/o resistència a fàrmacs dirigits en tumors sòlids

 • Bases moleculars de la resistència als antibiòtics en bacteris multiresistents

 • Disseny de nous agents antimicrobians

 • Patogènia, marcadors diagnòstics i seguiment de la infecció vírica

 • Patogènia i tractament de patologies immunomediades

 • Immunoteràpia

 • Determinació i caracterització de les causes de mort infeccioses

 • Estudi fenotípic i genotípic de mutacions associades a resistència als antivirals

 • Immunologia del trasplantament

 • Estudi de biomarcadors farmacodinàmics i farmacogenètics de resposta al tractament immunosupressor

 • Metabolòmica

 • Patogènia de malalties metabòliques hereditàries

 • Fisiopatologia de les alteracions en la funció cardiocirculatòria, hepàtica i renal

 • Mecanismes de regulació del remodelat tissular en la malaltia hepàtica i cardíaca

 • Exploració de nous mètodes diagnòstics i terapèutics en fibrosis i càncer

 • Desenvolupament de productes terapèutics cel·lulars personalitzats

 • Deep learning en la classificació de cèl·lules sanguínies

Notícies relacionades amb l'institut