Docència i formació - Centre de Diagnòstic Biomèdic

El Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) lidera diferents accions de formació i docència centrada en els vessants següents:

Grau i màster

El CDB coordina 11 assignatures als quatre graus de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Medicina, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica i Infermeria), i participa àmpliament en altres cinc. Així mateix, diversos especialistes i professionals d'infermeria col·laboren en la docència pràctica d'aquests graus.

D'altra banda, el CDB acull 15-20 estudiants anuals per fer els treballs de fi de grau o de màster, provinents de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, de la UB o d'altres universitats amb les quals s'han establert convenis.

Formació de tècnics FP2

El CDB acull cada any 50 alumnes dels graus superiors de FP2 de les especialitats Laboratori General i Anatomia Patològica, per realitzar les pràctiques d'empresa. Es distribueixen pels diferents Serveis i reben formació dels tècnics de plantilla.

Formació d'especialistes

El CDB agrupa quatre especialitats sanitàries: Anatomia Patològica, Immunologia, Bioquímica Clínica i Microbiologia i Parasitologia. La primera està dirigida a graduats en medicina (MIR). Les altres tres admeten graduats en Medicina (MIR), en Farmàcia (FIR) o en graus relacionats amb la Biologia (BIR). Actualment es convoquen dues places anuals d'Anatomia Patològica i una de cadascuna de la resta d'especialitats.

Estades de facultatius i residents externs

El CDB acull cada any al voltant de 10 residents provinents de centres hospitalaris espanyols per a formació específica durant períodes d'1-2 mesos. Així mateix, també rep 10-12 residents d'altres països, sobretot de Sud-Amèrica, que realitzen estades de 3-6 mesos. També facultatius visitants interessats en aspectes específics i períodes curts.

Formació continuada

Les especialitats del CDB realitzen sessions clíniques i de formació continuada per a especialistes una vegada a la setmana, com a mínim. També es fan sessions d'interès transversal, 1-2 al trimestre. Els professionals tècnics de laboratori disposen de seminaris bimensuals de temes monogràfics, jornada d'exposició de comunicacions presentades a congressos, així com un curs en línia de formació bàsica.

Cada any s'organitza una Jornada de Docència i Recerca, oberta a tot els professionals del CDB i a convidats externs, en què els serveis i unitats presenten aspectes docents, organitzatius o de recerca.

Notícies relacionades amb l'institut