Organització - Centre de Diagnòstic Biomèdic

Organització

El Centre de Diagnòstic Biomèdic està format per quatre Serveis i Dues Àrees:

 • Anatomia Patològica

  Realitza un diagnòstic integrat en patologia general i especialitzada, citologia, hematopatologia i citogenètica, amb tecnologia pròpia d'alt nivell.

 • Bioquímica i Genètica Molecular

  Té com a propòsit facilitar els recursos necessaris per al desenvolupament, realització i interpretació de proves analítiques en l'àmbit de la química clínica, així com impulsar programes de recerca i formació en medicina de laboratori.

 • Immunologia

  S'encarrega de les proves assistencials per a la prevenció, diagnòstic i seguiment de les malalties d'origen immunològic, així com del tractament i monitoratge amb tècniques d'immunoteràpia personalitzada.

 • Microbiologia

  Proporciona informació eficaç per a la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties d'origen infecciós.

 • Àrea Operativa del Laboratori Core

  Centralitza en una estructura tècnica i organitzativa comuna les proves més freqüents i automatitzades del CDB.

 • Àrea Operativa del Laboratori CORE de Biologia Molecular

  Centralitza i automatitza les principals tècniques de biologia molecular realitzades en els diferents serveis del CDB.

Els laboratoris del CDB ocupen 8.000 metres quadrats, aproximadament,  repartits entre la Seu Villarroel i la Seu Maternitat de l'Hospital Clínic de Barcelona. Allotgen les instal·lacions dels quatre Serveis i dues Àrees Operatives que el configuren.

L'activitat assistencial del Centre està dedicada al diagnòstic, pronòstic, monitoratge i tractament de les malalties i, inclou, també l'assessorament en la interpretació dels resultats i l'orientació clínica. El CDB es dirigeix, principalment, a la població de referència de l'Hospital Clínic de Barcelona, però també atén nombrosos laboratoris hospitalaris i centres privats de Catalunya i Espanya.

Alhora, com a centre de referència i de salut pública en l'àmbit català, el CDB duu a terme programes de detecció precoç, entre els quals destaquen:

 • Cribatge neonatal de malalties congènites. Programes de diagnòstic prenatal com la síndrome de Down i citogenètica.

 • Estudis d'histocompatibilitat dels trasplantaments d'òrgans sòlids i progenitors hematopoètics, com la tipificació HLA i serologia vírica per a tots els trasplantaments d'òrgans de Catalunya.

 • Programes de detecció de malalties minoritàries

El CDB també inclou i, en aliança amb el Banc de Sang i Teixits (BST), l'activitat de transfusions que proveeix de productes sanguinis als pacients de l'Hospital, i realitza a l'Hospital de Dia d'Hematologia els procediments d'Eritroafèresi i Sagnies Terapèutiques.

Els Laboratoris permeten atendre cada any prop de 1 milió de sol·licituds analítiques i realitzar gairebé 7 milions de determinacions, cosa que els converteix en referents nacionals i internacionals de la medicina del laboratori.