El Servei de Microbiologia forma part del Centre Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona. El Servei proporciona informació eficaç per a la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties d'origen infecciós. S’utilitzen els últims avenços científics en els camps de la bacteriologia, virologia, micologia i parasitologia, a més de les metodologies clàssiques de cultius, antibiogrames, serologia i altres. També fa servir l'última generació de tècniques en biologia molecular com l'amplificació, detecció, quantificació, seqüenciació i anàlisi filogenètica d'àcids nucleics.

El Servei s'estructura de la manera següent:

  • Secció de Bacteriologia

  • Secció de Virologia

  • Laboratori de Parasitologia

  • Laboratori d’Urgències

Els professionals del Servei treballen de manera transversal amb totes les especialitats clíniques i diagnòstiques amb l'objectiu d'oferir la millor assistència possible als pacients.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Microbiologia.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El grup de professionals que integren el Servei de Microbiologia està format per personal mèdic, farmacèutics i biòlegs especialistes en Microbiologia i Parasitologia, diplomats universitaris en infermeria (DUI) i tècnics de laboratori (FP2). Tots tenen una formació que els permet en un moment determinat responsabilitzar-se de qualsevol àrea del laboratori.

A l'equip se li sumen quatre residents (MIR, FIR o BIR), un per any, més especialistes que gaudeixen d'un ajut La Pedrera de tres anys o d'un premi Emili Letang per a la investigació biomèdica.

Dr. Climent Casals Cap de Servei Microbiòleg

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei de Microbiologia es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius

Notícies relacionades amb el Servei