El Laboratori CORE de Biologia Molecular forma part del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de l'Hospital Clínic de Barcelona. Es va crear l'any 2015 per centralitzar i automatitzar les principals tècniques de biologia molecular que es duen a terme als diferents serveis del CDB. L'ús de tècniques d'última generació, com la seqüenciació massiva (NGS), les anàlisis d'ADN lliure circulant o la tecnologia de Nanostring, situen el CORE de Biologia Molecular a l'avantguarda dels laboratoris de diagnòstic clínic del nostre país.

Com a part fonamental en el desenvolupament del laboratori, el CORE de Biologia Molecular compta amb una àrea de bioinformàtica amb l'objectiu de desenvolupar algoritmes que permetin examinar i validar de manera precisa el gran flux d'informació generada.

El Laboratori s'organitza en diferents àrees:

  • Extracció d'àcids nucleics
  • qPCR
  • Seqüenciació Sanger
  • Seqüenciació massiva (NGS) i tecnologies emergents
  • Bioinformàtica

El Laboratori CORE de Biologia Molecular està altament automatitzat i es dedica al processament de mostres per al diagnòstic genètic. Els principals fluxos de treball, com l'extracció d'àcids nucleics, la seqüenciació Sanger i part de la seqüenciació massiva, compten amb plataformes robòtiques per al seu processat, cosa que permet optimitzar i incrementar-ne el rendiment i processar un gran nombre de mostres de forma ràpida i precisa.

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El laboratori està format per un equip multidisciplinari amb facultatius, personal de bioinformàtica, una coordinació tècnica assistencial, un equip tècnic i personal administratiu. L'equip de facultatius és especialista en tècniques de biologia molecular i participen en la tasca assistencial als seus serveis respectius. Actualment, els residents dels diversos serveis del CDB (Servei d'Immunologia, Servei de Bioquímica i Genètica Molecular, Servei de Microbiologia i Servei d'Anatomia Patològica) roten de manera temporal pel laboratori com a part de la seva formació.

Joan Anton Puig Cap de Servei

Notícies relacionades amb el Servei