Docència i formació

El personal del Laboratori CORE de Biologia Molecular del Clínic participa en programes de docència als diversos àmbits de la seva competència. L'objectiu és proporcionar el coneixement necessari per a la formació de professionals interessats en les diferents àrees dels laboratoris de diagnòstic, especialment en l'àrea de la biologia molecular.

Atès el caràcter innovador del laboratori s'organitzen visites programades i sistemàtiques a altres centres hospitalaris, a la indústria del diagnòstic i com a part dels programes de grau i postgrau en els quals participa.

Grau

El laboratori compta amb professors associats als departaments de biomedicina (Unitat de Genètica), que coordinen i imparteixen classes als graus de Medicina i Ciències Biomèdiques de la Universitat de Barcelona.

Postgrau i màsters

El laboratori participa en la docència del Màster en medicina translacional i en Competències Mèdiques Avançades.

Formació continuada

El laboratori organitza formació pròpia per a l'actualització del coneixement del personal tècnic i facultatiu. Participa en programes organitzats al propi CDB i de l'hospital, així com en les diferents activitats i congressos que organitzen les societats científiques.

Docència de personal tècnic

El personal tècnic del laboratori participa en la formació pràctica dels estudiants del Grau Superior Tècnic de Laboratori.