Docència i formació - Servei d'Àrea Operativa del Laboratori CORE de Biologia Molecular

El personal del Laboratori CORE de Biologia Molecular del Clínic participa en programes de docència als diversos àmbits de la seva competència. L'objectiu és proporcionar el coneixement necessari per a la formació de professionals interessats en les diferents àrees dels laboratoris de diagnòstic, especialment en l'àrea de la biologia molecular.

Atès el caràcter innovador del laboratori s'organitzen visites programades i sistemàtiques a altres centres hospitalaris, a la indústria del diagnòstic i com a part dels programes de grau i postgrau en els quals participa.

Grau

El laboratori compta amb professors associats als departaments de biomedicina (Unitat de Genètica), que coordinen i imparteixen classes als graus de Medicina i Ciències Biomèdiques de la Universitat de Barcelona.

Postgrau i màsters

El laboratori participa en la docència del Màster en medicina translacional i en Competències Mèdiques Avançades.

Formació continuada

El laboratori organitza formació pròpia per a l'actualització del coneixement del personal tècnic i facultatiu. Participa en programes organitzats al propi CDB i de l'hospital, així com en les diferents activitats i congressos que organitzen les societats científiques.

Docència de personal tècnic

El personal tècnic del laboratori participa en la formació pràctica dels estudiants del Grau Superior Tècnic de Laboratori.

Notícies relacionades amb el Servei