El Laboratori Core forma part del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona. El Laboratori Core està operatiu des de març de 2001 i es va crear amb l'objectiu de centralitzar, integrar i coordinar l'activitat assistencial més sol·licitada i automatitzada dels Serveis de Bioquímica i Genètica Molecular, Microbiologia i Immunologia. Amb aquest objectiu manté una relació constant amb aquests serveis, per tal de coordinar amb la responsabilitat clínica de les proves que s'hi duen a terme. El Laboratori Core integra, en una única estructura funcional de tipus eminentment assistencial, la major part de l'activitat assistencial del CDB, de manera que prop del 90% de l'activitat del CDB es fa actualment en aquest laboratori.

El Laboratori Core es va crear a partir d'un model d'organització basada en criteris tecnològics i en la gestió centralitzada de processos. Té com a objectiu proporcionar informació eficaç per facilitar la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el control del tractament de les malalties, assessorar i col·laborar en la interpretació dels resultats i aconseguir una optimització dels recursos humans i tècnics adequada.

El personal del Laboratori Core està format per un equip multidisciplinari de facultatius amb àmplia experiència en la posada a punt i execució de mètodes analítics en analitzadors automatitzats basats en l'espectrometria molecular, la immunoquimioluminiscencia, electrofòresi, HPLC, sistemes de coagulometria i hematimetria automatitzada, així com amb un alt coneixement en la citologia manual en sang perifèrica i líquids biològics. L'any 2018 es van realitzar unes 5.850.000 determinacions analitíques.

El Laboratori Core s'organitza en dues àrees:
 

  • Àrea d'activitat programada
  • Àrea d'assistència continuada i urgències. Que, al seu torn, està dividida en:
    • Laboratori d'Urgències seu Villarroel

    • Laboratori d'Urgències seu Casa Maternitat

L'últim any en xifres

Coneix a tot l'equip

El Laboratori CORE està format per un equip multidisciplinari amb facultatius que pertanyen al Servei de Bioquímica i Genètica molecular, una coordinadora tècnica assistencial, personal tècnic i personal administratiu.

José Luis Bedini Chesa Cap de Servei

Notícies relacionades amb el Servei