Docència i formació - Servei d'Àrea Operativa del Laboratori Core

El personal de Laboratori Core participa en programes de docència en diferents àmbits, que tenen l'objectiu de formar professionals interessats en les diferents àrees del laboratori en què el Core desenvolupa la seva activitat.

Grau

El Laboratori Core col·labora en l'activitat docent dels graus de Medicina, Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica, Farmàcia i Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i en l'ensenyament dels cicles de Formació Professional de Grau superior en Laboratori Clínic i Biomèdic. Hi ha convenis de pràctiques amb diferents centres formatius.

Màsters

El Servei compta amb un professor associat i dos professors clínics que pertanyen als departaments de Biomedicina i Medicina de la Universitat de Barcelona. Els facultatius del Servei participen, a més, com a personal docent en diferents Màsters i Cursos.

Formació de residents

El Laboratori Core participa en la formació de residents de la següent especialitat:

Les dues places de residents de Bioquímica per a les quals està acreditat l'hospital s'ofereixen cada any i poden procedir dels graus de Medicina, Farmàcia, Química i Biologia (MIR, FIR, QIR i BIR). Durant el primer any, els residents es formen i participen de les activitats del Core. A més, gràcies al caràcter innovador del laboratori, també és habitual rebre residents de centres nacionals i internacionals que sol·liciten estades formatives per ampliar els seus coneixements.

Formació continuada

El Laboratori Core té un programa de formació continuada propi per a l'actualització dels coneixements de tot el personal. D'aquesta manera, els membres del Core participen en cursos organitzats pel propi laboratori, així com en activitats i Congressos organitzats per societats científiques de les que forma part l'especialitat o per associacions de tècnics de laboratori.

Setmanalment i en l'àmbit del laboratori d'urgències tots els facultatius i residents que fan guàrdies participen en una sessió en la qual s'actualitzen coneixements i processos i s'exposen els casos més rellevants que s'han produït durant la setmana prèvia.

També s'organitzen visites programades de personal d'altres centres hospitalaris, de la indústria del diagnòstic in vitro i de participants als  programes de grau i postgrau en els quals està inclòs el laboratori.

Notícies relacionades amb el Servei